Previous slide
Next slide

NUMIS-MATICA
Dariusz Włosek
Lisów 89a
21-100 Lubartów
NIP 7141880691
REGON 060759391

1. Sklep NUMIS-MATICA znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.numis-matica.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep oferuje przedmioty kolekcjonerskie; monety, akcesoria numizmatyczne i inne.

3. Firma NUMIS-MATICA gwarantuje, że wszystkie przedmioty dostępne w sklepie są oryginalne chyba, że w opisie znajduje się odpowiednia adnotacja.

4. Wszystkie ceny są podane w złotych polskich.

5. Klient jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem sklepu internetowego przed złożeniem zamówienia, a tym samym złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu.

6. Firma NUMIS-MATICA zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji transakcji bez podania przyczyn (zazwyczaj chodzi tu o brak wiarygodności klienta lub o naruszenie postanowień regulaminu).

7. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest poprawne wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia, chyba że zamówienie zostało przyjęte przez telefon lub e-mail. Zamówienia składane za pomocą formularza muszą być potwierdzone drogą elektroniczną przez klienta.

8. Firma NUMIS-MATICA przystępuje do realizacji zlecenia niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmy, chyba że strony ustaliły inaczej.

9. Firma NUMIS-MATICA  zobowiązuje się wysłać przedmiot nie później niż w ciągu 48 godzin (2 dni roboczych), licząc od dnia następującego po tym, w którym zaksięgowano wpłatę.

10. Składając zamówienie klient zobowiązuje się do wpłacenia przelewu na konto bankowe firmy NUMIS-MATICA.

11. Klient zobowiązuje się uregulować należność nie później niż 7 dni licząc od dnia następnego po dniu, w którym złożono zamówienie (w przypadku zakupu złota i srebra obowiązuje termin 2 dniowy).

12. Klient ma prawo zmienić lub anulować zamówienie tylko w przypadku, gdy przesyłka nie została jeszcze wysłana. Zmianę lub anulację zamówienia klient powinien potwierdzić mailowo.

13. Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.

14. Klient może odebrać towar osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z właścicielem.

15. Na prośbę Klienta wystawiamy faktury VAT lub VAT MARŻA.

16. Klient ma prawo zgłosić reklamację sprzedanego towaru lub z niego zrezygnować bez podania powodów w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia, następującego po tym, w którym towar ten otrzymał. Po tym terminie reklamacje nie będą uwzględniane.

17. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni.

18. Kopiowanie i powielanie zdjęć zabronione.

19. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa nabywca.

20. Firma NUMIS-MATICA zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dziennik Ustaw nr 133, poz. 883) o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Klienci firmy mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów związanych z realizacją zamówienia.

21. Firma NUMIS-MATICA zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizowanym zleceniem jak również sam fakt jego wykonania, wyłączając wszelkie uregulowania prawa polskiego, które nakładają na przedsiębiorcę obowiązek ujawnienia tych danych.

22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów, oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.