Previous slide
Next slide

ZASADY REKLAMACJI

1. Reklamowany produkt powinien być dostarczony wraz z całym kompletem który otrzymali Państwo przy zakupie. W przeciwnym przypadku reklamacja nie będzie rozpatrywana.

2. Prawidłowe zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane imienne oraz teleadresowe wraz z numerem kontaktowym. Bezwzględnie należy dołączyć kartę gwarancyjną razem z otrzymanym dowodem zakupu oraz pisemną informację na temat usterki. W razie braku otrzymania w/w informacji reklamacja nie będzie rozpatrywana do czasu uzupełnienia danych.

3. W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu należy bezzwłocznie spisać z kurierem doręczającym protokół szkody. Następnie prosimy o kontakt w celu złożenia reklamacji. Reklamacje szkód transportowych bez protokołu szkody nie będą rozpatrywane.

Opis procedury reklamacji:
Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem [numismatica.pl@gmail.com], lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Zwracany produkt powinien być w stanie nienaruszonym zapakowanym w oryginalne opakowanie bez śladów użytkowania wraz z dowodem zakupu. W innym przypadku reklamacje nie będą uwzględniane.